Siirry pääsisältöön

Miten yrityskehitysyhtiöt voivat olla tässä omistajakuntiensa tukena?

Työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025 alkaen.

Novago Yrityskehitysyhtiö tuntee yritysrajapinnan ja voi tuoda kentältä nousevia näkökulmia kuntien päätöksentekoon koskien mm. osaamisen ja kansainvälisten rekrytointien tarpeita. Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät, Suomen Uusyrityskeskukset ry ja SEKES toivovat palveluiden hoitoon uutta ajattelua. Puolueeton ja luotettava taho tarvitaan yhä varmistamaan yritysten tarvitsemat palvelut hyvässä yhteistyössä kuntien TE-palveluiden kanssa. Kuntien TE-palveluita ja yrityskehitysyhtiöiden tarjoamia yrityspalveluita tulee kehittää toimintaympäristön muuttuessa. Kuntien tarjoamien työvoimapalveluiden ja yrityskehitysyhtiöiden elinkeinopalveluiden tulee kehittyä tiiviissä yhteistyössä, jolloin työnvälitys yrityksiin tehostuu ja tukee samalla merkittävästi kuntataloutta. Olemme listanneet alle joitakin kunnille siirtyviä palveluita ja keinoja, joilla Novago voi tukea sekä kuntia, että elinkeinoelämän tarpeita.

Työpaikkailmoitukset tulevat kuntien lakisääteisiksi tehtäviksi. Novago voi tukea yrittäjiä ilmoitustekstien laadinnassa. Suomen yrityksistä 93,7 % on pieniä. Pienillä yrityksillä on rekrytointivaikeuksia useista syistä. Yrittäjät ovat kokeneet, että TE-palveluiden aktiivimallin vuoksi työpaikkoja ei useimmiten kannata ilmoittaa TE-palveluiden sivuilla, koska turhat yhteydenotot vievät liikaa yrittäjän työaikaa. Työpaikoista kolme neljäsosaa on jo aiemmin ollut piilotyöpaikkoja ja niiden osuus tulee todennäköisesti lisääntymään. Piilotyöpaikkojen täyttäminen on vaikeaa sekä yrittäjälle että TE-palveluille. Novago saa usein tietoa piilotyöpaikoista sekä yritysten suorina yhteydenottoina että esimerkiksi toiminnan laajentamiseen tai investointihakemuksiin liittyvän neuvonnan yhteydessä. Yhteistyö yrityskehitysyhtiön ja työvoimapalveluiden kanssa ehdokasasetteluissa nopeuttaisi työpaikkojen täyttöä huomattavasti. Usein yrittäjät kokevat haasteita myös työnantajana toimimiseen liittyvän byrokratian selättämisessä; yrityskehitysyhtiö voi tarjota neuvontapalveluita liittyen mm. työsopimuksiin, työsuhteen ehtoihin ja palkkaamisen rahoittamiseen. Kun rekrytointi on tehty sujuvaksi pienyrittäjälle, positiiviset vaikutukset näkyvät nopeasti myös kunnissa.  

Rekrytointitilaisuuksien järjestämisestä Novagolla on noin 10 vuoden kokemus yhteistyössä kuntien ja TE-toimiston ja KEHA-keskukseen jäävän TE-liven kanssa.  

Kunnilla on jatkossa lakisääteinen velvollisuus palkkatukien myöntämiseen. Yrittäjät ovat saaneet Novagolta yksityiskohtaista neuvontaa hakemusten täytössä, ja palvelun avulla on voitu madaltaa yritysten rekrytointikynnystä. Palvelu on edesauttanut useita pitkäaikaistyöttömiä ja terveydellisiä ongelmia omaavia työpaikkoihin.  

Työvoimakoulutusten yhteishankinnan osalta on vielä epäselvyyttä, kuuluuko toiminta jatkossa ELY-keskukselle vai kunnille. Novago voi välittää TE-palveluille tietoa esimerkiksi rekrytointikoulutusten tarpeesta silloin, kun yhteishankintakoulutuksen järjestäminen on perusteltua. Koska alueen yritykset ovat pääasiassa pieniä, heitä hyödyttää usein uusien työntekijöiden oppisopimuskoulutus. Novagolla on valmius neuvoa yrittäjiä oppisopimuskoulutusten hyödyntämisessä työsuhteissa yhtenä ratkaisumallina työvoimapulaan. Yrittäjille suunnatuista ajankohtaisten koulutustilaisuuksien järjestämisestä Novagolla on pitkä kokemus.  

Tuki työolosuhteiden järjestelyyn ja muutosturvapalvelut ovat tulossa kuntien lakisääteiseksi velvollisuudeksi. Novago voi auttaa kuntia näiden tiedotusvastuussa omien yritysverkostojensa avulla.  

Työkokeilusopimukset ja vuorotteluvapaat siirtyvät kuntien velvollisuudeksi. 

Hyvä työllisyys edellyttää toimivaa elinkeinoelämää. Suomen Yrittäjien tekemän tutkimuksen mukaan yrittäjien ensisijaiset tarpeet neuvonnalle ovat: markkinointi ja myynti, henkilöstön kehittäminen, johtaminen, rahoitus, taloushallinto ja verkostoituminen. Novagolla on pitkä kokemus kaikista näistä ja lisäksi annamme perusneuvontaa kansainvälistymiseen ja yrityskauppoihin liittyen. 

Novago voi palvella aluetta myös vastaamalla alueelle sijoittumista pohtivan yrityksen tietotarpeisiin liittyvissä kysymyksissä. Novagolla on käytössään avoimesti netissä toimiva tontti- ja toimitilarekisteri.  

Palkkaturvalomakkeiden antaminen asiakkaille ja niiden vastaanottaminen tulee kuulumaan kuntien lakisääteisiin velvollisuuksiin. Asiakkaat hyötyisivät siitä, että lomakkeen ojentava henkilö voi myös neuvoa sen täytössä. TEM:ssä on vireillä keskustelu siitä, kenelle neuvonta tulee jatkossa kuulumaan. Palkkaturvapäätösten teko siirtyy ELY:stä Kehaan 1.1.2025. Novago tukee yrityksiä myös silloin, kun näillä on taloudellisia vaikeuksia ja ajoissa saatu apu voi estää tilanteen, jossa työntekijät joutuvat hakemaan palkkarahojaan palkkaturvan kautta – ja hakemaan työttömyysetuuksia.  

Novago tekee kiinteää yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Käymme kertomassa valmistuville yritystoiminnan aloittamisesta ja osallistumme oppilaitosten tilaisuuksiin, joihin usein pyydetään asiantuntemustamme. Hankeyhteistyö oppilaitosten kanssa on tukenut alueen yrittäjien hyvinvointia, varautumista tulevaisuuden haasteisiin, ohjannut kestävään kehitykseen ja digitalisaation hyödyntämiseen. Olemme vinkanneet harjoittelumahdollisuuksista yrityksissä, tukeneet opinnäytetöissä ja välittäneet tietoa paikallisen elinkeinoelämän koulutustarpeista. Yhteistyö oppisopimustoimiston kanssa on lisännyt työsuhteita ja tuonut osaamista suoraan yritysten tarpeisiin.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä aistimalla heikkoja signaaleja ja tämän vuoksi pystymme varautumaan yrittäjien tarpeisiin hyvissä ajoin ennen muita. Olemme kartalla mm. eri trendeistä, lakimuutoksista, maailman tilanteesta ja esimerkiksi eri aikoina haettavana olevista alueemme rahoituksista ja yritystuista. Korona-aikana yrittäjiä neuvottiin yli 10 erilaisen yritystuen haussa. Novago oli edelläkävijä yrityksille annetussa rekrytointineuvonnassa ja nyt Novago edelläkävijänä kehittää vihreää yritysneuvontaa, jonka avulla alueen yritykset saavat tiedon vastuullisista toimintatavoista. Novagolla on kokemus hankerahoitushauista, joiden avulla palveluja kehitetään eteenpäin yhteiskunnan ja yrittäjien parhaaksi.

Suomen Yrittäjien mukaan yrittäjät tarvitsevat yritysneuvonnan, jossa on:

Vireä elinkeinoelämä on työllisyyden paras tukija.

Jaa

Lue myös

Palvelualueemme on muuttunut 1.1.2024 - palvelemme alueella Hanko, Inkoo, Raasepori - lisätiedot